Szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 
A megrendelés feladása a noppa design Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett pimpmywall webshop-ban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül, a www.pimpmywall.hu/webshop webcímen. A vásárlás előtt regisztrációra van szükség (az a személy aki regisztrált a továbbiakban: Felhasználó), ahol a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor. A rendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek. A kitöltött és elküldött megrendelőlapon szereplő személy, aki a megrendelés teljesítésével a Szolgáltatót megbízza a továbbiakban: Megrendelő.
 
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen általános szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az általános szerződési feltételek, valamint annak bármely módosítása közzétételkor lép hatályba. Jelen szerződési feltételek Megrendelő által történő elfogadása a termékek megrendelésének előfeltétele. A Megrendelő a rendelés elküldésével kijelenti, hogy elolvasta, és elfogadja jelen általános szerződési feltételeket.
 
Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) sz. kormányrendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.
 
Szolgáltató azonosító adatai:
 
Cégnév: noppa design Kft.
Székhely: 1061 Budapest, Király utca 38 fsz 12.
Adószám: 12826681-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-705333
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság
E-mail cím: kontakt@pimpmywall.hu
Telefon: +3630-491-7358
Képviselő: Alvégi Lőrinc
 
 
SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA
 
A szerződés tárgyát a pimpmywall webshopban szereplő falmatricák és egyéb design termékek képezik, amelyek adatai, lényeges tulajdonságai a részletes nézetnél találhatóak. A Szerződés a Szolgáltató fent nevezett honlapján történő megrendeléssel, illetve jelen általános szerződési feltételek elfogadásával, majd ezt követően a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre, és a megrendelés teljesülésével szűnik meg. A Szolgáltató a megrendelés, szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását követő 48 órán belül a Megrendelő által megadott email címre történő elektronikus levél küldésével visszaigazolja a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. A megrendelés feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása.  Az árváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja, amelyről a Megrendelőt a teljesítés előtt legkésőbb 2 nappal írásban értesíti. Bármilyen árfolyam ingadozásból adódó inflálódás miatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget.  
 
TELJESÍTÉS MÓDJA ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
 
A Szolgáltatót felelősség nem terheli a Megrendelő által hibásan vagy hiányosan megadott adatokból fakadó késedelemért, egyéb problémákért, illetve ha a Megrendelő harmadik, illetéktelen személyek kezébe juttatja jelszavát, számla-/kártyaszámát, stb. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje.
 
Áraink forintban értendő bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak a szállítási költségeket nem tartalmazzák.
A szállitási díj összegét a rendelés mérete, súlya, szállítási célja határozza meg.
 
A szállításra a Megrendelő által megadott szállítási címre, a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 10 munkanapon belül. A számlát a megrendelt áruval együtt küldjük.
 
A Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni, megfelelő teljesítés esetén a terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén a Szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben a Megrendelő átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, mely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Megrendelőnek pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség, a Szolgáltató és a mindenkori szállító közötti külön szerződés szerint.
 
ELÁLLÁS
 
A hatályos jogszabályok szerint a Megrendelő az átvételtől számított 8 munkanapon belül elállhat a termék megvásárlásától. Ez a jog csak akkor érvényesíthető, ha a termék nem került felbontásra.
Az elállás szándékáról előre, írásban kell tájékoztatni a Szolgáltatót. A terméket a Megrendelőnek a saját költségén kell visszaküldenie bontatlan állapotban a Szolgáltató címére, a Szolgáltató pedig a termék kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül visszaküldi a vételárat a Megrendelő részére. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, és a fentieknek megfelelően a termék Szolgáltató részére történő visszajuttatásának költsége is a Megrendelőt terheli. Amennyiben a visszaküldött termék nem sérülésmentes, bontatlan és hiánytalan az elállási joggal a Megrendelő nem élhet. Utánvéttel, vagy egyéb terheléssel feladott csomagokat nem áll módunkban átvenni.
 
 
GARANCIA, REKLAMÁCIÓ
 
A Szolgáltató garanciát vállal a termékei minőségére. Ha a termék bizonyítottan gyári hibás, vagy a szállítás során megsérült a noppa design Kft. visszafizetési vagy cseregaranciát vállal, az átvételtől számított 72 órán belül, amely magában foglalja a szállítási költség visszafizetését vagy új termék ingyenes küldését. A garancia a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra nem terjed ki.
 
Reklamációk, észrevételek megtétele írásban az alábbi címeken lehetséges:
kontakt@pimpmywall.hu
+3630-491-7358
A reklamációk 3 napon belül megvizsgálásra kerülnek, melynek eredményéről és a további teendőkről a Szolgáltató írásban értesíti a Megrendelőt.
 
 
ADATKEZELÉS
 
A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint jár el.
 
A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, és kizárólag a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezeli, illetve harmadik személynek nem továbbítja, kivéve a termékek megrendelésével kapcsolatosan szükségszerűen továbbítandó adatokat (ideértve pl. a termékek szállítása során igénybe vett futárszolgálatot), illetve a lentiek szerinti adatkezelést. 
 
A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatokat a fent meghatározottaktól eltérő célból az alábbiak szerint kezelheti. A Szolgáltató rendszere a Felhasználókról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Felhasználó a Regisztráció során hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 
©2018 PimpMyWall | kontakt@pimpmywall.hu | 06 30 491 73 58 | Szerződési feltételek | web: krx.hu